WILLKOMMEN, WELCOME, VÄLKOMMEN TILL SKÅNSKA MARKNADER 2022 Broby 4 juni 3 sept Degeberga 11-12 juli Eslöv Gislöv 5-7 aug Hästveda 13-14 juli Hörby 6-7 juli Höör 13-14 aug Jonstorp Kivik 16-19 juli Åby Klippan 21 juni Landskrona 24-26 juni Limhamn 24-26 juni Ljungbyhed 19-20 aug Lövestad 4 sept Ronneby 8-10 juli Röstånga 23-24 juli Sjöbo 21-22 juli, 8-9 okt Skurup 10-12 juni, 15-16 okt Sölvesborg 6 juli Tomelilla 21 juli 27 okt Trelleborg 26-27 aug Vinslöv 5 juni Torparedagar Åstorp 2-3 juli Åhus www.skanskamarknader.com STF står för säkerhet & kvalitet www.sveriges-tivoliagareforening.se [email protected] STF står för säkerhet & kvalitet STF=Sveriges Tivoliägareförening

Marknader

Tradition

Marknad kommer utifrån det latinska ordet merca`tus, och betyder köpenskap. Under forntiden var marknader ofta förenade med ting och hedniska kultfester,senare kom det även att förena med kyrkliga högtider i städerna.


Knallar som dagens marknadsförsäljare kallas är från början gårdfarihandlare från Västergötland. Där finns en bygd, Sjuhäradsbygden, som fått det speciella namnet "knallebygden". Knallarna började resa omkring för att sälja ortens hemslöjd redan på 1500-talet. De hade i motsats till bönder, handelstillstånd och de färdades som oftast över stora områden, till fots eller till häst, för att sälja sina varor.


Handeln på detta sätt upphörde i början på 1900-talet. I dag förekommer marknader i stor utsträckning som lokala arrangemang. Ett trevligt utflyktsmål lika mycket som en handelsplats för köpsugna.

Lövestads Marknad


En av Skånes äldsta marknader med 10-15000 besökare och 90 knallar per vår och höstmarknad. Det finns både vår- och höstmarknad. Utbudet är varierat. Marknadsplatsen är i centrum.


Vägbeskrivning: Från Lund väg 11 mot Sjöbo, kör ca 4 km på väg 11 mot Simrishamn. I Anklam mot Vanstad och Lövestad.


Kontakt

Lövestad Marknad
Lövestad Bygdens Byalag
Mejerigatan 7
275 75 Lövestad


Marknadstelefon: 0709-11 32 91
[email protected]
www.lovestad.se

Eslövs Marknad


Kontakt

Eslövs Marknad
Box 279
241 24 Eslöv


Mattias Nilsson Somers
070-561 22 50
[email protected]

Broby Marknad


Kontakt

Broby Marknad
Lions Club
Box 12
280 60 Broby


Christer Sylvan
0725-40 00 85
[email protected]

Winslöfs Byamarknad

Winslöfs Byamarknad i centrala Vinslöv.
Marknaden nystartade 1985 och har ca 70 knallar och 5000 besökare.


Kontakt

Anders Strand
[email protected]e

Skurups Marknad


Kontakt

Skurups Folkets Hus&Park
Per Henriksgatan 2
274 32 Skurup


Roland Hansson
0705-41 73 76
[email protected]
www.skurupfhp.se

Åby Marknad, Klippan

Åby marknad har ca 15 000 besökare varje år. 320 knallar är representerade på marknaden.
Åby är en trevlig familjemarknad.


Marknadsplats: De centrala delarna av tätorten Klippan.


Marknaden startades år 1765.


Vägbeskrivning: Där Väg 21 och Väg 13 korsar varandra.


Kullamarknaden Jonstorp

Marknaden är inställd 2022.


Kontakt

Kullamarknaden Jonstorp
Idrottsvägen 2 B
263 71 Jonstorp


Patrik Wirén
0767-77 45 50
[email protected]
www.kullamarknaden.se

Sölvesborgs Marknad

Marknaden startade kring sekelskiftet år 1900. Marknadsplats är belägen i centrum av Sölvesborg. Det är 200 knallar representerade på sommarmarknaden och ett hundratal på höstmarknaden.


Vägbeskrivning: mot Centrum.


Övrigt: Samarbetar med Skattemyndigheten.


Kontakt

Sölvesborgs Sommar/Höst Marknad
Sölvesborgs Kommun
Box 218
294 25 Sölvesborg


Ann-Louise Bolin
0702-10 76 66
[email protected]
www.solvesborg.se

Hörby Marknad

Marknadsplats: De centrala delarna av staden. Marknaden lockar ca 80 000 besökare och 500 knallar varje år. Första marknadsåret var 1748.


Kontakt

Hörby Marknad
Box 91
242 21 Hörby


Emma Sander
0415-37 81 41 Marknadstelefon Tis+Tors kl 10-12
[email protected]
www.horby.se

Tosia Bonnadan Ronneby

Varje år fyller 500 knallar stadens gator och torg i Ronneby.
De lockar 100 000 besökare till marknaden som startade 1850.
Marknadsplatsen är stadens centrala delar.


Vägbeskrivning: E22 Skyltning Ronneby. Riksväg 30.


Kontakt

Tosia Bonnadan Ronneby
Ronneby Turistinformation
Västra Torggatan 1
372 30 Ronneby


Marknadsföreståndare
Ronneby Turistinformation
0721-72 89 50


Turism & evenemangssamordnare
Jeanette Rosander
0457-61 75 71


[email protected]
www.ronneby.se

Hästveda Marknad

Hästveda marknad har ca 90 000 besökare varje år.
550 knallar är representerade på marknaden.
Första marknadsåret var 1870.


Marknadsplats: I centrum av Hästveda.


Tivoli, ponnyridning, loppmarknad.
Häst och djurmarknad på torsdagen.


Kontakt

Hästveda Marknad
Box 10
282 06 Hästveda


Kim Olsen
0732-63 08 80


Marknadskontoret 0451-37078
Fax 0451-30755
[email protected]
www.hastvedamarknad.se

Tomelilla Marknad

Tomelilla marknad har ca 15000 besökare varje år. 200 knallar är representerade på marknaden.


Marknadsplats: Centrum i Tomelilla.


Vägbeskrivning: Riksväg 19.


Kontakt

Tomelilla Marknad
Tomelilla Kommun
Gustafstorg 16
273 80 Tomelilla


Ros-Marie Stjernfeldt
0417-18 117
Fax 0417-144 00
[email protected]
www.tomelilla.se

Sjöbo Marknad

Sjöbo sommarmarknad /Mikaeli marknad har ca 100 000/30 000 besökare varje år vilket gör det till en av Sveriges största marknader.


600/200 knallar är representerade på marknaden, som ligger mitt i centrala Sjöbo.


Marknaden startades år 1864.


Vägbeskrivning:
Från Malmö väg 11 mot Simrishamn.
Från Simrishamn väg 11 mot Malmö.
Från Ystad väg 13 mot Sjöbo.
från Hörby väg 13 mot Sjöbo.


Kontakt

Sjöbo Kommun Marknad
Box 54
275 80 Sjöbo


Renée Jönsson-Fiegen
Malin Mandin
0416-272 11
[email protected]
[email protected]
www.sjobo.se/marknader

Degeberga Marknad


Kontakt

Degeberga Marknad
Per-Erik "Peje" Andersson
[email protected]

Kiviks Marknad


Kontakt

Kiviks Marknad
[email protected]
www.kiviksmarknad.com

Maria Magdalena Marknad, Åhus

Marknaden är inställd 2022.


Marknaden nystartade 1977 med anor från 1600-talet.


Kontakt

Ronny Nilsson
Trebackalånggatan 38
281 42 Hässleholm
0708-884 229
[email protected]
www.hassans.se

Torparedagar i Åstorp


Kontakt

Torparedagar i Åstorp
Roland Svensson
Smålandsgatan 34
265 31 Åstorp
0708-14 62 34
[email protected]

Gislövs Marknad

Gislövs marknad har ca 30 000 besökare varje år.
145 knallar är representerade på marknaden.


Marknadsplats: Gislövs Läge, Trelleborg vid ga idrottsplatsen.


Marknaden startades år 1980.


Vägbeskrivning: Gislövs IF gamla idrottsplats. Trelleborg, väg 9 mot Ystad. Följ skyltar.


En familjemarknad i naturskön miljö med nöjesfält, öltält och matservering.


Kontakt

Gislövs Marknad
Gislövs IF
Gislövsstrandväg 125
231 92 Trelleborg


Nils Bertil Olsson
0708-42 78 97
[email protected]
[email protected]
www.gislovsif.se

Höörs Marknad

Höörs marknad har ca 12-14000 besökare varje år.
120 knallar är representerade på marknaden.


Marknadsplats: Nya torg mitt i Höör.


Marknaden startades år 1988.


Kräftskiva och grillmat samt dans till orkester med start 19.00 fredag kväll.
Dans och grill Lördag.
Vi har Möllers Tivoli och Partyfabriken på plats.


Kontakt

Höörs Marknad
Tvärgatan 1
243 32 Höör


Daniel Nilsson
0733-70 48 88 vid ej svar, skicka SMS
[email protected]
Program läggs ut på www.hoorsbk.se

Ljungbyheds Gammelmarknad

Ljungbyheds Gammelmarknad logga

Fredag 19 augusti kl 12.00-20.00
Lördag 20 augusti kl 9.00-18-00


Kontakt

LKFF
Box 33
264 03 Ljungbyhed


Jimmy Ahlberg
[email protected]
0722 06 96 32

PalmFestivalen Trelleborg

PalmFestivalen har ca 75 000 besökare.
183 knallar, 96 affärsmän och restauranger fyller gatorna med marknadsstånd.
Familjefest i två dagar.
Tivoli, barnkarneval, artister, dans, restaurangtält.


Marknadsplats: Kärnan av staden.


Marknaden startades: 1976


Vägbeskrivning:
Från Ystad väg 9.
Från Malmö E6.
Från Svedala - Lund väg 108 - mot Trelleborg.


Kontakt

PalmFestivalen
Box 308
231 27 Trelleborg


Lars-Erik Olsson
0706-45 56 96


Marknadskontoret
0706-45 56 96 tisd. 18:00 - 19:00
[email protected]
Anmälan: [email protected]
www.palmfestivalen.se

Landskrona-Borstahusen Midsommar


Kontakt

Anders Strand
Lummerstigen 12
261 72 Häljarp
0702-38 78 06
[email protected]

Limhamns Midsommarmarknad


Kontakt

Limhamnsklubbarnas Samorganisation
c/o Kent Rickbo
Perstorpsgatan 19 c
235 33 Vellinge


Kent Rickbo
0702-44 61 41
[email protected]

Röstånga Marknad


Kontakt

Anders Strand
Lummerstigen 12
261 72 Häljarp
0702-38 78 06
[email protected]

Organisation

Förening

Skånska Marknader är en förening för alla marknadsarrangörer i Skåne. Föreningens ändamål är att verka för en sund utveckling av Skånes marknader och vara ett forum för erfarenhetsutbyte mellan arrangörer, att besluta om gemensamma marknadsföringsåtgärder och söka samordna marknadsdagarna tidsmässigt. Föreningen skall också söka tillvarata medlemmars intressen gentemot myndigheter och enskilda. årsmöte hålles senast januari/februari månad, kallelse översändes till medlemmar. Medlemskap antages på årsmöte efter inkommen ansökan. För ett medlemskap bör marknaden besökas av minst 5000 personer. Avgiften är 900 kr/år.

Kontakta Skånska Marknader

Ordförande

Nils-Bertil Olsson
[email protected]
0708-42 78 97

Sekreterare

Kent Rickbo
[email protected]
0768-240003

Kassör

Marita Rosengren

Ledamöter

Christer Sylvan
Roland Svensson

Ersättare

Renée Jönsson-Fiegen
Malin Mandin

Scroll to Top